Copyright (c) Sławomir Mika

Dokumenty, teksty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy www.slawomirmika.pl, www.brahman.pl, www.baselldorff.pl i strony znajdujące się pod adresami subdomen tego serwisu, są własnością Sławomira Mika o ile nie zostały oznaczone inaczej.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ".

Zawartość ww. stron, oraz innych publikacji autorstwa Sławomira Mika podlega prawom autorskim Sławomira Mika.

Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów. Sławomir Mika zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych przez Sławomira Mika na tej stronie tylko w celach prywatnych.

Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Sławomirem Mika.

Sławomir Mika zezwala na rozpowszechnianie zawartości tylko tych stron, które zawierają odpowiednie zezwolenie w ich treści pod warunkiem, że kopiujący będzie przestrzegał zaleceń podanych razem z zezwoleniem.